2016 április 15.

Könyvnyomtató barátok

A múzeumok éjszakáján megnyíló „Könyvnyomtató barátok” című időszaki kiállítás a magyar ferencesek kapcsolatát mutatja be Gutenberg találmányával a XV. századi kezdetektől a XX. századig.

 

Nyolc év után 2017. június 24. és 2017. augusztus 15. között ismét látható lesz a Gyöngyösi Ferences Könyvtárban Johannes Schöffer bibliája, az úgynevezett 48 soros biblia. Magyarország legrégebbi teljes nyomtatott szentírását Gutenberg technikájával és eszközeivel 1462-ben, 555 évvel ezelőtt készítették. A könyvet csak a XVIII. századtól őrzi a könyvtár, ezt megelőzően a kaplonyi ferences kolostorban volt. 1950. augusztusában az államosítás elől Oberten Odiló utasítására a ferences kispapok elfalazták, és 1998. április 28-áig senki sem tudta a könyv rejtekhelyét. Az 1999. februárjára befejeződött  restaurálást követően a rendkívül értékes könyv két alkalommal volt látható Gyöngyösön, valamint egyszer az Országos Széchényi Könyvtár, egyszer pedig a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításán.

Bővebben...
2015 december 24.

Betlehemes

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány tagjai a XX. század első felében nagyon élénken őrizték elődrendtartományaik emlékeit.

Bővebben...
2015 június 26.

Ramon Llull élete és munkássága

Ugyan ki gondolná, hogy az első „szöveggépet” megalkotó tudós a XIII-XIV. század nagy misztikusa volt? Vagyis a számítástechnika alapjai remekül megfértek az égi szerelemmel egy évszázadokon keresztül kigúnyolt majd elfelejtett gondolkodó és misztikus fejében?

Bővebben...
2015 június 05.

Világháború Olaszország

A 2015-ös ferences nagykáptalanra valamivel egyszerűbb lehetett a magyar képviselőknek elutazni, mint az 1915-ben rendezettre. De főképpen a visszaút lehetett egyszerűbb az idén. 

Bővebben...
2015 június 01.

Te igitur

Ötszáztizenöt évvel ezelőtt készült el Heinrich Quentell kölni nyomdájában az a kis nyolcadrét úti misekönyv, amelyiknek legfontosabb oldalán látható ez a szerény, de díszítetlen egyszerűségében is megragadó iniciálé-metszet.

Bővebben...